Pomáháme dětem k teplu a lepší stravě

Ne všechny děti v Mongolsku se mohou vzdělávat v teple a jíst kvalitní potraviny. Diecézní charita Litoměřice se snaží jejich situaci zlepšit.
V roce 2017 podpořila projekt organizace DON BOSCO centrum, která se v Darkhanu (Mongolsko) dlouhodobě věnuje vzdělávacím a sociálním aktivitám s dětmi a mládeží. Středisko DBC je otevřeno denně pro děti, mladé lidi a dospělé, zejména z velmi chudých podmínek. Mnoho z nich je i z nejchudší části z „garbage area“ – smetiště, které je jejich každodenním živobytím.

Podpořený projekt se týkal realizace nového topného systému v budově, ve které probíhají aktivity Salesiánů související se vzděláváním dětí a mladých lidí. Na starém topném systému s radiátory, které jsou všechny zapojeny sériově za sebou, nebylo možné regulovat teplotu. V Mongolsku jsou tuhé zimy a teplota venku klesá až na mínus 50 °C. Uvnitř místností teplota dosahovala pouze 8 °C a v těchto podmínkách nebylo možné vzdělávací a sociální aktivity provádět. Oprava topného systému a osazení radiátorů regulačními ventily byla nezbytná a přinesla středisku vyhovující teplotní podmínky v místnostech pro pořádání aktivit centra. Zařízení využívá více než 500 lidí (okolo 200 farníků, 50 účastníků vzdělávacích kurzů a více než 375 dětí). Většina těchto lidí žije v nevhodných hygienických podmínkách bez vody a ve středisku využívá sprchu. Děti jsou vděčné za maličkosti. Jak napsal jeden kanadský dobrovolník o dětech v oratoři Don Bosco centra v článku na www.dbmongolia.org: „Jak málo místním dětem stačí k radosti: rozbité pingpongové pálky, dětské kolo, na kterém se střídají, papír na malování… Chudé děti s čistým srdcem“.

Děti vyrobily „Poděkování Diecézní charitě Litoměřice za teplo i v krutých mongolských mrazech“ a společně se s ním vyfotily (viz fotogalerie).

Dalším projektem Diecézní charity Litoměřice byla podpora aktivit dětí ve středisku organizace Verbist Care Center, která se v Ulánbátaru vzdělávacím a sociálním aktivitám dětí a mládeže dlouhodobě věnuje.

Ve středisku a v letním kempu byly prostředky použity nejen na zdravé potraviny, lékařskou péči, čistící a hygienické potřeby, vytápění, elektřinu, vodu a opravy, ale i opravy a údržbu budovy centra. Darem bylo podpořeno 39 dětí a prostředky umožnily VCC přijmout dalších 5 dětí. Všechny děti žijí v čistém a teplém prostředí, mají dostatek vyvážené stravy, jsou zdravé, chodí do školy a věnují se dalším vzdělávacím a kulturním aktivitám v centru.

Diecézní charita Litoměřice se podílí na realizaci projektů rozvojové spolupráce v Mongolsku ve spolupráci s Oddělením humanitární pomoci a rozvojové spolupráce CHČR.Texy! powered
© Copyright WOG