Dali – Křídlo

„Křídla dobrým skutkům…“

Dali – Křídlo

Vážení přátelé a příznivci charitního díla,

Dítě s
koněm dovolte nám představit novou činnost Diecézní charity Litoměřice pod záštitou biskupa litoměřického, která umožňuje fyzickým osobám, právnickým osobám i skupinám lidí dobré vůle podílet se na přímé podpoře vzdělávání a rozvoje osobnosti konkrétních dětí a mladých lidí v Mongolsku.

Biskup Jan Baxant

Slovo biskupa

Vážení a milí přátelé,

výrazem křesťanské dospělosti je svědectví života. Ani v biblické době prvních křesťanů nestačilo tvrdit, že víra v Boha se obejde bez skutků milosrdenství a lásky vůči bližním. Stále více se v současné době prosazuje vědomí, že blíženská láska je viditelnou tváří křesťanů. Oprávněně chceme žít v krásném světě, Bohem stvořeném a Božím Synem navštíveném. Pravá krása nezevšední. Krásný je každý člověk, pokud má ušlechtilé, krásné srdce.

Nový projekt Diecézní charity Litoměřice „Dali – Křídlo“ (mongolsky křídlo je dali) má touhu být prostředníkem ke zkrášlení světa. Dává příležitost každému z nás, z dobroty srdce, poskytnout finanční příspěvek těm, sice v Mongolsku od nás vzdáleným, ale přece bližním, kteří sami si pomoci nemohou a, stejně jako my, chtějí studiem dosáhnout vzdělání a tím i důstojné postavení v životě. Každá účinná pomoc se může stát „křídlem“ pro toho, kdo dává i pro toho, kdo je obdarován. Odjakživa přece touha „vzlétnout“, „mít křídla“ znamená být svoboden, nespoután lidským sobectvím, a mít rozhled, být vzdělán.

Žehnám všem dárcům i obdarovaným a velmi rád podporuji tuto ušlechtilou iniciativu naší diecézní charity.

Mons. Mgr. Jan Baxant
Biskup litoměřický

Předměstí Ulánbátaru Polední čaj


Texy! powered
© Copyright WOG