Jak projekt funguje?

Projekt „Dali – Křídlo“ je aktivitou rozvojového charakteru. Jejím cílem není vytvářet pasivní příjemce závislé na pomoci, ale naopak vytvářet příležitosti pro rozvoj konkrétních především mladých lidí, posilovat jejich suverenitu a kompetence, což v důsledku vede k širšímu společenskému rozvoji. Tento svůj záměr realizuje Charita díky spolupráci se dvěma mongolskými organizacemi, kterými jsou DON BOSCO centrum a Verbist Care Center.

Obě organizace se dlouhodobě věnují vzdělávacím a sociálním aktivitám dětí a mládeže. Středisko DON BOSCO centrum je otevřeno denně pro děti, mladé lidi a dospělé, zejména z velmi chudých podmínek. Mnoho z nich je i z nejchudší části z „garbage area“ – smetiště, které je jejich dennodenním živobytím.

V případě, že byste rádi společně s námi činnost těchto dvou organizací podpořili, převedeme Vámi darované prostředky na účet partnerských organizací, a ty během 365 dní využijí dar ve prospěch rozvojových aktivit.

Jako poděkování Vám bude zaslána zpráva o využití Vašeho daru.

Výše darované částky je dobrovolná. O poskytnutém daru vystavujeme ke konci roku písemné potvrzení, které lze použít pro odečtení daru od základu daně.


Texy! powered
© Copyright WOG